محمد صالح سلطانی به عنوان دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شریف انتخاب شد.
انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شریف برگزار شد‌ و اعضای ‌جدید مشخص شدند.
پس از برگزاری انتخابات، در اولین جلسه شورای مرکزی، آقای محمدصالح سلطانی به عنوان دبیر شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شریف انتخاب شد.
همچنین اسامی سایر اعضای شورای مرکزی این تشکل دانشجویی به شرح زیر است:

علی پرویزی : دبیر سیاسی
سجاد نراقی : قائم مقام سیاسی
فاطمه موذنی : دبیر فرهنگی
فاطمه اشرفی : قائم مقام فرهنگی
احمد حسن مساح : دبیر رسانه
حمیدرضا مشکین : قائم مقام رسانه
مریم جعفری نژاد : دبیر خواهران
سید علی محمد میردامادی : دبیر تشکیلات و جذب