محمدصادق قراگوزلو به عنوان دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل انتخاب شد.
انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد و اعضای ‌جدید مشخص شدند.
پس از برگزاری انتخابات، در اولین جلسه شورای مرکزی، محمدصادق قراگوزلو به عنوان دبیر شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل انتخاب شد.
همچنین اسامی سایر اعضای شورای مرکزی این تشکل دانشجویی به شرح زیر است:

زهرا ابراهیمی : قائم مقام تشکیلات(مسئول واحد خواهران)

سیدابراهیم سیدنژاد : دبیر سیاسی
خدیجه همایونی : قائم مقام سیاسی

علی سلیمانی : دبیر فرهنگی
زهرا رستگار : قائم مقام فرهنگی

محمد نعمت دار : دبیر آموزش
الهه نیکپور : قائم مقام آموزش

محمدباقر کاربخش : دبیر اجرایی
فائقه محسن زاده : قائم مقام اجرایی

حسن فلاح : دبیر روابط عمومی
علی ساسانی : قائم مقام روابط عمومی