علی حیدری بعنوان دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران انتخاب شد.
انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران برگزار شد و اعضای جدید مشخص شدند.
پس از برگزاری انتخابات، در اولین جلسه شورای مرکزی، علی حیدری به عنوان دبیر شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران انتخاب شد.
همچنین اسامی سایر اعضای شورای مرکزی این تشکل دانشجویی به شرح زیر است:
امیرحسین لزردوست قائم مقام تشکیلات
سکینه بلبلی مسئول واحد خواهران و دبیر منابع انسانی
فاطمه زهرا نانواکناری قائم مقام منابع انسانی
محمدابراهیم خسروی دبیر کمیته سیاسی
محمدرضا عبدی دبیر کمیته روابط عمومی
نسترن خلیلی دبیر کمیته آموزش
صدیقه کشوری فر دبیر کمیته فرهنگی
مهدی مشایخ دبیر کمیته مالی‌ و تدارکات