شمسی پور، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در گفت و گو با خبرگزاری دانشجو، با اشاره به سخنرانی برخی از مسئولین دانشگاه در رابطه با جنبش دانشجویی بیان داشت:‌پویایی جنبش دانشجویی با گذاشتن برنامه در ۱۶ آذر خلاصه نمی شود؛ کما اینکه تشکل انجمن اسلامی دانشجویان تریبون آزاد دغدغه من دانشجو را با حضور مسئولین دانشگاه به مناسبت فرا رسیدن روز دانشجو برگزار کرد تا دانشجویان بتوانند دغدغه های خود را به گوش مسئولین برسانند.

 

وی افزود: وظیفه تشکل های اسلامی و انقلابی در دانشگاه آوردن اسلام به دانشگاه است نه اینکه صرف فعالیت سیاسی انجام دهند. باب شده است عده ای می‌خواهند تشکلی که دانشجو را برای ورود به فضای جامعه آماده کند را تشکل های سیاسی تلقی کنند؛ اما تمام کار تشکل های انقلابی بر پایه تربیت جوانی مومن، انقلابی و متعهد است و این تشکل های انقلابی در تمام عرصه ها اعم از علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، آموزشی، صنفی و…حضور دارد.

 

این فعال دانشجویی تصریح کرد: حال به این نکته باید توجه داشت که عده ای تمام تلاش خود را می کنند تا جریانات سیاسی وارد فضای دانشگاه کنند و دانشجو را از واقیعات دور کنند. تشکلی که در دانشگاه بازیچه دست احزاب باشد مورد قبول نیست و مصرف انتخاباتی دارد که این اهانت است به دانشجو.

 

شمسی پور گفت: این تشکل ها دانشجو را از فضای علمی و پویایی دور کرده و ملعبه دست احزاب می سازند. تشکل های انقلابی و ارزشی اردبیل با تمام قوت به پویایی و استقلال از جریانات سیاسی ادامه می دهند و افق نگاهشان نابودی استکبار جهانی و پرورش جوانی مومن و انقلابی برای ایرانی مقتدر و مستقل است.