به گزارش پایگاه خبری دانشجویان مستقل؛ اردوی جهادی گروه شهید محسن باقری با همکاری انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در شهرستان خاش برگزار شد.

 

در این اردو خدمات دندان پزشکی از قبیل آموزش بهداشت دهان و دندان، ترمیم و کشیدن دندان ارائه شد.

گزارش تصویری آن به شرح زیر می‌باشد: