اردوی آموزشی-تشکیلاتی مشهد مقدس واحد برادران انجمن اسلامی، با حضور جمعی از فعالین تشکیلات برگزار شد.
در این اردو فعالین انجمن اسلامی ضمن شرکت در جلسات عزای اهل بیت علیهم السلام، مباحثاتی پیرامون موضوعات فلسفی، سیاسی و اجتماعی شکل دادند.
جلسات نقد فیلم نیز، بخشی از برنامه های این اردو بود که در این جلسات و مباحثات از کارشناسان و اساتید عضو شورای ادوار تشکیلات استفاده شد.
اعضای انجمن اسلامی در این سفر، نائب الزیاره ی دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه مازندران بودند.