امیرحسین رستمی دبیر سیاسی انجمن اسلامی مستقل دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، با اشاره به حوادث روز گذشته در تهران گفت: ساحت مقدس دانشگاه، شاهد شعارهای ساختارشکنانه و موج‌سواری جریاناتی بود که با سوءاستفاده از مطالبات به‌حق عامه مردم مطالبات معیشتی مردم را به سمت درگیری و اغتشاش بردند.

وی ادامه داد: در این میان آنچه بیش از پیش دل دانشجویان انقلابی دانشگاه تهران را به درد آورد عدم توجه شخص رئیس دانشگاه به هشدارهای متوالی دانشجویان انقلابی بود. دانشجویان انقلابی چند سالی بود که هشدار فتنه‌گری جریان چپ و ضد انقلاب را در دانشگاه می‌دادند ولی هر بار با بی‌توجهی شخص رئیس دانشگاه و مسئولین دانشگاه مواجه شد و تجمعات جریان انقلابی علیه فتنه‌گران با بی‌مهری مواجه شد و فضا را برای فتنه گران و جریان چپ باز کرد.

این فعال دانشجویی گفت: روز گذشته هم حراست دانشگاه در کنترل فضا و ایجاد آرامش در دانشگاه به شدت منفعل و ضعیف عمل کرد و اگر خویشتن داری و عقلانیت دانشجویان انقلابی وجود نداشت، درگیری بین دانشجویان دور از تصور نبود کما اینکه چند نفر از دانشجویان توسط فتنه گران زخمی شدند.

وی گفت: آنچه در این میان مهم است جدا کردن حساب مردم و دانشجویان از فتنه گران و چپ‌هایی است که فضای سیاسی کشور را به سمت رادیکال شدن سوق دادند و با شعار‌های ساختار شکن به دنبال سوء استفاده از اعتراضات معیشتی مردم هستند. قطعا اینبار هم نقشه شوم فتنه‌گران و چپ‌ها در دانشگاه تهران شکست خواهد خورد.