رضا علی پور، دبیرسیاسی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: عزت و اقتدار ملی یکی از مهمترین آرمان هایی بود که مردم ایران سالها پیش برای آن انقلاب کردند و به مبارزه با رژیم پهلوی پرداختند .اکنون بعد از گذشت چند ده سال از انقلاب و در ایام دهه فجر این پرسش مطرح است که چه مقدار از آرمانها لباس تحقق بر تن کرده اند؟اجرای گفتمان انقلاب اسلامی که مردم با خون خود آن را خلق کردند در چه مرحله ای قرار دارد ؟
وی افزود: کسانی که مسئولیت اجرایی کردن این آرمانها را بر عهده داشته اند باید پاسخ گو باشند که عزت و اقتدار ملی امروز کجاست ؟ و چه بر خوردی با لگدمال کنندگان آن صورت گرفته و می‌گیرد؟
علی پور اضافه کرد: آیا برخورد مسئولین در ماجرای حکم اخیرترامپ (!) نقض مکرر برجام یابرخوردشان در ماجرای فاجعه‌ی منا و قس علی هذا اینگونه موارد در گفتمان انقلاب اسلامی جایی دارد؟قطعا آنچه از انقلاب برای نسل سوم و چهارم آن تصویر شده است قرابتی با این قبیل برخوردهای منفعلانه ندارد.امیدواریم همه‌ی کسانی که از ریل انقلاب خارج شده اند به مسیر صحیح بازگردند و به تصحیح رفتارهای غلط خود بپردازند.