اولین اردوی زیارتی-تشکیلاتی مشکات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی با حضور ۶۰ نفر از اعضای انجمن و به مدت سه روز در جوار بارگاه منور رضوی برگزار شد.

در این اردو مباحث زیر توسط اساتید محترم ارائه شد:
۱- «ضرورت کار تشکیلاتی» توسط استاد معماریانی

۲- «کارگاه آموزشی کار و اخلاق تشکیلاتی» توسط دکتر خانلو از اعضای هیئت موسس اتحادیه

۳- «رشد فردی» توسط آقای موسوی نژاد

۴- «کارگاه یادداشت نویسی» توسط آقای کول

۵-«اصول اولیه کار رسانه ای» توسط آقای فیروزی دبیر روابط عمومی اتحادیه

۶- «جریانشناسی جنبش دانشجویی» توسط آقای توانا راد دبیر سیاسی اتحادیه

۷- «جریانشناسی سیاسی» توسط آقای حاجی آبادی