انجمن اسلامی دانشجویان #دانشگاه_تفرش دو کتاب “حقوق دانشجویی” و ” دغدغه های فرهنگی” را به معاونت فرهنگی-دانشجویی دانشگاه تقدیم کرد.
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تفرش در این باره اظهار داشت: با توجه به اتفاقات تلخ اخیر دانشگاه که باعث ایجاد یک ولنگاری فرهنگی در فضای نخبگانی دانشگاه شد، احساس می شود که همه مسئولین باید مقوله فرهنگ و قوانین مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها را بار دیگر مرور کرده و سرلوحه تصمیمات مهم خود قرار دهند. لذا دو کتاب “حقوق دانشجویی” مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین ” دغدغه های فرهنگی” که گزیده ای از بیانات و دغدغه های مقام معظم رهبری(مدظله العالی) پیرامون فرهنگ می باشد را خدمت معاونت محترم فرهنگی-دانشجویی دانشگاه تقدیم نمودیم. وی همچنین تاکید کرد : همه ما باید ارزش های انقلاب اسلامی را سرلوحه تصمیمات خود قرار داده و آن را در جهت اسلامی شدن دانشگاه ها به کار بندیم.