این اردوی آموزشی – تشکیلاتی که به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد در دانشکده پزشکی برگزار شد، با استقبال دانشجویان مواجه شد.

در این اردوی دانشجویی، کارگاههایی با موضوعات زیر برگزار می‌شود:

– لزوم و مبانی کارتشکیلاتی
– آناتومی انتخابات ریاست جمهوری۹۶
– امر اجتماعی و آسیب های اجتماعی
– اخلاق تشکیلاتی با تفکر در آیات قرآن
– برنامه ریزی فرهنگی
– کارگاه نویسندگی
– نحوه پیگیری مسائل مختلف در دانشگاه