وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده است برای گفتگو پیرامون برجام و برنامه موشکی و…به ایران می آید!

سیاست احترام متقابل و عزت طلبی اسلامی ما می طلبد که قبل از سفر طرف فرانسوی، در سطح رسانه ای رسماً اعلام کنیم که مگر ما درباره برنامه دفاعی و موشکی فرانسه به خودمان اجازه می دهیم مذاکره کنیم که آنان حق گفتگو در این حوزه را برای خودشان قائلند؟!
یا مگر ما اعلام کرده‌ایم قصد مذاکره درباره برنامه دفاعی و موشکی‌مان را داریم که وزیر خارجه‌شان این چنین گفته است!؟

راستش این مطلب مرا یاد داستان تاریخی از مرحوم “سید حسن مدرس” انداخت:
وقتی در جنگ جهانی اول گروهی از رجال ایرانی برای مذاکره به عثمانی رفتند در مجلسی، صدر اعظم عثمانی گفته بود : چای عجمی بیاورید!
مرحوم مدرس بلافاصله عکس العمل نشان داده و گفته بود، چای عجمی نه! بلکه چای ایرانی!
بعداً هم لب به آن چای نزده و می گوید: لفظ “عجم ” نوعی تحقیر ما ایرانیان است؛ و با این موضعِ عزت‌طلبانه، طرف عثمانی را وادار به عذر خواهی می کند.

مدرس در حین مذاکره حواسش به صفتی که طرف مقابل برای چای به کار می برد بود!!! اکنون عجیب است که ما حواسمان به موضوع مذاکره هم نیست!…طبعاً واکنشی هم نشان نمی‌دهیم!(البته بگذارید از برجام حرف نزنیم دیگر!)
این ها را گفتم تا بگویم:
امروز نه فرانسوی ها متحد استراتژیک ما هستند و نه ایران کنونی کمتر از ایران دوره قجری است! فقط می ماند یک مطلب و آن اینکه:
*ما مثل مدرس کم داریم*

 

شقایق مهدوی، دبیر سیاسی انجمن اسلامی مستقل دانشگاه علوم پزشکی شیراز