حجت الاسلام مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در جمع دانشجویان عضو اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های کشور در اردوی جهاد اکبر به سخنرانی پرداخت