چه بخواهیم، چه نخواهیم وقتی رفتار ناشایستی از مسئولین سر بزند، پای دولت و نظام نوشته میشود.

وقتی آخوندی فاسد است، پای دین و نظام، وقتی امام جمعه ای باشد، بدتر است، پای همه نوشته میشود!

نسبت دادن فعالیت‌های سخیف بعضی ائمه جمعه به رهبری، ظلم آشکار است،ولی چه کنیم که پای ایشان میگذارند ؟

حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری اقدام کنید،سلب مسئولیت کنید! مبارزه با اشرافی گری را از ائمه جمعه شروع کنید!

عدالت را از روحانیون شروع کنید!

مانور تجمل گرایی بعد از انقلاب از نماز جمعه شروع شد!

اشرافیت دولتی از یک آخوند شروع شد!

برخورد کنید، عوض کنید، ما برای اینها انقلاب نکردیم! وقتی خیلی ها ماشین میلیاردی سوار شدن ائمه جمعه را به پای رهبری مینویسند، نوبت شماست که مقابله کنید!

شما که نماینده های ایشان هستید، اخراج کنید این آخوندهای فربه و درد نکشیده را تا عدالت خواهی و مبارزه با اشرافی گری را به پای رهبری بنویسند!

عدالت و مبارزه با اشرافی گری را از خودتان شروع کنید!

قبل از آن که آخوند دیگری در استخری یک کاخ، در ماکسیما و پرادو و…. بمیرد، شروع کنید!

 

حمزه دستیار-دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه هرمزگان