مرادی در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: اگر مشخصاً نقش پررنگ جهانگیری در مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری را در نظر بگیریم، روحانی در مقابل جهانگیری مرعوب و از صحنه خارج شد و در واقع قطبیت خود را از دست داد.

وی با بیان اینکه با این ضربه و شکست امکان بالقوه ای تحت عنوان ماندن آقای جهانگیری و تبدیل شدن او به عوان نامزد اصلی اصلاح طلبان کاملاً جدی شده، افزود: اگر روحانی در انتخابات هم پیروز شود این پیروزی عاریتی و قرضی است و اساساً باید آن را مدیون معاون اول خود باشد.

دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل گفت: روحانی در این مناظره  دچار انفعال  شده و دست هایش می لرزید و حتی در پاسخ به سوال چرایی ایستادن در نقش اپوزسیون و یا چرایی توجه به محرومان در چند ماه آخر عمر دولت هیچ پاسخی نداد.