حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در حاشیه اردوی جهاد اکبر اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور در مشهد مقدس و در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی «مستقل»، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با گذشت سه سال هنوز رئیس دانشگاه فرهنگیان انتخاب نشده است، گفت: این اشکال اساسی و تخلف از قانون است، چرا که حکم سرپرستی تنها سه ماه اعتبار دارد.

وی همچنین در مورد مشکلات ایجاد شده در روند استخدام دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و عمل نکردن دولت به برخی وعده ها در این موضوع گفت: در برنامه ششم توسعه مصوب کردیم که دولت باید هرسال مجوز استخدام دانشجویان را صادر نماید و فقط از دانشگاه فرهنگیان نیروهای خود را جذب نماید و سند تحول بنیادین را اجرایی کند. وی ادامه داد: دغدغه دانشجویان با توجه به ماده ۷۹ حل خواهد شد و وزرات آموزش و پرورش و سازمان برنامه ریزی مکلف هستند برنامه لازم برای استخدام را اجرایی نمایند.

وزیر اسبق آموزش و پروش پرامون وضعیت فعلی آموزش و پرورش و روش فعلی تدریس در مدارس تصریح کرد: برای هدایت و مهندسی نیروی انسانی در آموزش و پروش، سند تحولی را نوشتیم که متاسفانه در طول سال های اخیر از این سند دور شدند اما باز هم در برنامه ششم توسعه مصوب کردیم که وزارت آموزش پرورش مکلف است فقط سند تحول را اجرا کند و غیر از این سند مجوز دیگری ندارد و در کنار این، مسائلی مانند سند ۲۰۳۰ را پیگیری خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به اینکه سند پیشرفت الگو ایرانی اسلامی را در برنامه ششم توسعه گنجانده ایم، افزود: در برنامه ششم توسعه دولت را موظف کردیم که این سند را آماده کند.

حاجی بابایی با اشاره به اینکه پول مانند گردش خون چرخش داشته باشد و به جامعه اکسیژن بدهد، گفت: ما برای اینکه بتوانیم چنین چیزی را اجرا کنیم، باید سیستم بانک مرکزی را بروز و برخط کنیم . وی ادامه داد: بانک مرکزی هم معتقد است چنین سیستمی باید ایجاد شود تا از طرفی سود و زیان بانک ها کنترل شود و هم عملکرد آنها در جهت تولید واشتغال باشد.