در حالی دومینو مزدوران استکبار و حامیان تروریست در منطقه ادامه دارد، که سعد حریری را که طی گفتگو وحدت ملی در لبنان به نخست وزیری رسیده بود کنون با حمایت¬های آمریکا ، صهیونیست و عربستان به برکناری خود اقدام کرد .این برکناری زمانی رخ می¬دهد که محور مقاومت لبنان بعد از غلبه بر تروریست و وارد کردن ضربه مهلک به دست نشانده ( عربستان) آمریکا وصهیونیست درسوریه، دارای ضریب موفقیت بالا در انتخابات پارلمانی لبنان است. تسلط محور مقاوت در لبنان باعث شده که حریری طی فشار های عربستان کناره گیری کند تا پروژه¬ی جدید ضد گفتگو وحدت ملی با حمایت آمریکا کلید بخورد،تا لبنان را تحت فشار¬های گوناگون امنیتی سیاسی منافع طلبانه حامیان تروریست قراردهند.

اما از آن جهت عربستان در سال¬های گذشته تا به الان با حملات متجاوزگرانه ، مشارکت وکمک مالی برای بقا و رشد گروه تروریستی در منطقه تلاش کرده، و ¬در دید مردم کشورهای همسایه و بویژه لبنان محکوم به فناست و تمامی ملت¬ها بویژه کشورهای همسایه به خوبی می دانند اگر فعالیت ضد تروریستی کشور ایران و نبرد محورمقاومت نبود منطقه با وسعت رو به رشد جهنم آتش تروریستها روبه¬رو بود.

بمب افکن هایی آمریکایی صهیونیستی با پول وحمایت سعودی های متجاوزگر که طرافد صلح در گفتگو یمنی – یمنی نیستند بر سر مال و اموال مردم یمن رعشه آتش می افکنند، حال این مثلث  بدنبال زورگویی جدید در لبنان هستند اما اینبار هم ، در لبنان این فتنه به درب بسته خواهد خورد زیرا که جان لبنان تحت سیطره محور مقاومت است.

حریری نخواهد توانست در لبنان حلقه های فشار را ایجاد کند زیرا مردم لبنان طرفدار وحدت ملی و محور مقاومت هستند نه گروه هایی که ضد وحدت ملی و امنیت لبنان را به خطر می اندازند از آنجایی که لبنان ۲۰۱۷ را تجربه می کنیم نه لبنان ۱۹۸۸ . لبنان ۲۰۱۷ به خوبی طعم حملات متجاوزگرایانه که نتیجه آن ناامنی و غارت در کشور همسایه بوده است را  لمس واحساس کرده است لبنان ۲۰۱۷ به شایستگی می داند اگر وحدت ملی شکسته شود گروه گرایی¬های به شدت آسیب زننده بوجود خواهد آمد لبنان ۲۰۱۷ عاقبت مرسی و همراهی آمریکا رادیده است لبنان ۲۰۱۷ قدرت  موثر محور مقاومت برای صیانت از منطقه و جان مال مردم را درک کرده است ، لبنان ۲۰۱۷ که خود درسال های گذشته بکمک محور مقاومت خالق وحدت ملی بوده هرگزاجازه نخواهد دادبه کسانی که مخل کننده ثابت لبنان هستند که نتیجه ایی جز فشار وحمله به لبنان را در نظر ندارند متولد شوند.

محمد مهدی عزیزی- دبیرانجمن اسلامی دانشجویان مستقل آزاد اسلامی واحد نجف آباد