ابوالفضل مظاهری، دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، با اشاره به ویژگی جوان انقلابی و همایش انقلابیون جوان گفت: جوان انقلابی که این روزها در جامعه حضور دارد، باید فهم کاملی نسبت به ضرورت ها و حساسیت هایی که هست، پیدا کند.

وی تصریح کرد: جوان انقلابی باید حساسیت های موجود در جامعه را شناخته و برای رفع آن دغدغه داشته باشد.

مظاهری با بیان اینکه جوان انقلابی باید دغدغه دانشجویی خود را نسبت به مسائل جامعه بروز دهد، اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که دانشجویان این زمان دارند مسئله فضای مجازی است که باعث شده بسیاری از دغدغه ها به جای اینکه بروز بیرونی داشته باشد، در کل فضای مجازی ختم شده و هر چه فریاد است در همان فضا زده می شود.

 دبیر اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور در پایان خاطر نشان کرد: لازم است که دغدغه های دانشجویان در فضای عادی جامعه بروز داده شده تا آحاد مردم هم از این موضوع آگاه شوند؛ این موضوع به حرکت قطار انقلاب اسلامی در ریل کمک خواهد کرد.