به گزارش  پایگاه خبری دانشجویان مستقل اولین دوره ی جشنواره ی  نشریات دانشجویی مستقل به همت اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل برگزار شد.

این جشنواره شامل  بخش های مختلف مصاحبه ، گزارش ، مقاله نویسی ، خبر ، فضای مجازی ،طنز، و سه بخش ویژه اقتصاد مقاومتی ، نقد حکومت اری نفی حاکمیت هرگز و صنفی بوده است  در خلال این جشنواره ی دانشجویی به کانال های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی برتر دفاتر عضو این اتحدیه دانشجویی تقدیر به عمل امد.

نفرات برتر بخش های زیر به شرح زیر می باشد

مقاله و یادداشت: نشریه “سحر” انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی

مصاحبه: نشریه “رویش” انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

تیتر: نشریه “مثبت صفر” انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور اصفهان

خبر: نشریه “پاره خشت” انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم و فنون دریایی چابهار

گزارش: نشریه “سمعک” انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه بیرجند

طنز: نشریه “سمعک” انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه بیرجند

صنفی: نشریه “مثبت صفر” انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور اصفهان

نقدحکومت آری نفی حاکمیت هرگز: نشریه “سمعک” انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه بیرجند

اقتصاد مقاومتی: نشریه “پاره خشت” انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم و فنون دریایی چابهار