جزوه آموزشی سبک زندگی دانشجویی

اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل

در این نوشتار سعی شده است به زندگی خوابگاهی دانشجویان نگاهی گذرا انداخته شود تا بتوانیم با استفاده از تجربه هایمان کمکی به آنها که در آغاز راه زندگی خوابگاهی هستند کرده باشیم.آنچه در این جزوه می خوانید:

* چگونه در خوابگاه درس بخوانیم؟

* با تفاوت های قومی، فرهنگی و اخلاقی چگونه می توان سازگار شد؟

* چگونه یک هم اتاقی خوب باشیم ؟

* چیدمان اتاق خوابگاه چگونه باشد آرامش بخش تر است؟

* آسیب های زندگی خوابگاهی

* فرصت های زندگی خوابگاهی

download