بعد مدتی طولانی از بلاتکلیفی وزارت علوم بالاخره منصور غلامی رئیس دانشگاه بوعلی همدان برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی شد.این بار بر خلاف حمایت همه جانبه جامعه دانشگاهی،شاهد انتقاد و اعتراض به این گزینه توسط برخی گروه های دانشجویی هستیم که با تجمع و اعتراض و بیانیه آن را اعلام کردند.

این طیف از دانشجویان خواستار ادامه راه فرجی دانا هستند و معرفی این گزینه را وادادگی دولت در برابر اشخاص غیر مسئول می دانند.

برخی نمایندگان مجلس نیز از این گزینه استقبال نکرده و آن را ایده آل وزارت نمی دانند و گویا غلامی روز سختی را در مجلس برای اقناع آن ها دارد.

به نظر می رسد در کنار ایراد به سوابق مدیریتی،مشی سیاسی نمود بیشتری در این اختلاف دارد و منافع حزبی و فردی باعث فعال کردن تشکل های دانشجویی همسو برای تخریب این گزینه دارد.

فارغ از کسب و یا عدم کسب رای اعتماد مجلس به غلامی،این گونه تخریب های حزبی چهره جالبی برای وزارت خانه مهم علوم ندارد و تشکل های دانشجویی نباید در این بازی سیاسی که گروهی ادعای تمامیت خواهی وزارت خانه را دارد،فریب خورند.

لازم است تشکل های دانشجویی،وزارت علومی در تراز جمهوری اسلامی طلب کنند و با بیان مطالبات علمی،فرهنگی و قانونی خود در راستای عدالتخواهی که مطالبه اصلی رهبری از دانشجوست،قدم گذارند تا از نگاه تشریفاتی به تشکل ها اجتناب شود و فقط به عنوان مهره بازی های سیاسی به کار گرفته نشوند.

امیرحسین اسماعیلی/دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه خوارزمی