اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل با صدور اطلاعیه‌ای آمادگی خود جهت برگزاری مناظره‌های کارشناسان و نمایندگان کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد.

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور با صدور اطلاعیه‌ای آمادگی خود جهت برگزاری مناظره‌های کارشناسان و نمایندگان کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آماده است: نظر به عدم برگزاری سوال برانگیز مناظره های انتخاباتی در سطح کارشناسان و نمایندگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور، ضمن درخواست از کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری جهت بیان دلایل عدم برگزاری این مناظره ها در رسانه ملی و پاسخگویی به افکار عمومی، آمادگی خود را جهت برگزاری این مناظره ها در سطح دانشگاه های تهران میان کارشناسان و نمایندگان ستادهای نامزدهای مختلف انتخابات در موضوعات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اعلام می دارد.