October 22,2017 | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

Independent Student News

بیانیه وهشدار انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده تغذیه وصنایع غذایی شهید بهشتی نسبت به واردات افسارگسیخته محصولات تراریخته

ازواردات میلیون تنی موادتراریخته تادست های پشت پرده آقازاده ها

بسم الله الرحمن الرحیم “صنعت کم کربن ، استفاده از انرژی های پاک و محصولات کشاورزی سالم وارگانیک باید در سیاست گذاری ها لحاظ شود ” بند۱-۸ س...

بیانیه‌ها و مواضع