June 18,2018 | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

Independent Student News

تبلیغات

ثبت نام دومین جشنواره نشریات دانشجویی مستقل

به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شده:

برگزاری اردوی جهادی حاشیه شهر زاهدان در نخستین شب از شب های قدر.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان و گروه جهادی شهید محسن باقری نخستین شب قدر را در اردوی جهادی حاشیه شهر زاهدان سپری کردند. ٣۵ نفر از د...

اخبار انجمن ها