February 22,2020 | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳

Independent Student News

در نامه فاتر استان تهران عضو اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل خطاب به مردم

تحقق عدالت برای احیای حقوق ملت را تنها راه برون رفت از مشکلات

به گزارش پیگاه خبری تحلیلی مستقل، دفاتر استان تهران عضو اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور با ارسال نامه ای خطاب به مردم،...

اخبار انجمن ها