February 18,2018 | ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

Independent Student News

تبلیغات

ثبت نام شانزدهیمن دوره اردوی جهاداکبر

محمدزعیم زاده در گفتگو با خبرگزاری دانشجو:

جنبش دانشجویی در عدالت‌خواهی قبیله‌گرایی را کنار بگذارد/ اگر تشکل‌ها به گروه‌های سیاسی نزدیک شوند یا رادیکال می‌شوند یا توجیه‌گرا

  محمد زعیم‌زاده از ادوار اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل گفت: در عدالت خواهی جریان دانشجویی اول باید قبیله گرایی را کنار بگذارد، چون بخ...

ادوار اتحادیه