در دومین گردهمایی واحد بین الملل اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور در اهواز میزبان دکتر نوروزیان دبیر سابق اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان اروپا بود
دکتر نوروزیان ابتدا با اشاره به تغییرات تاریخی جهان، گفت: از نظر تاریخی ما از لحاظ علمی و دینی تا قلب اروپا پیش رفتیم و مرجعیت اصلی دنیا را داشتیم حال ما بعنوان دانشجو باید تصمیم بگیریم که بعنوان معلول یا علت این تغییرات باشیم
نوروزیان دبیر سابق اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان اروپا در ادامه گفت: ما باید بتوان جریان ساز و حرکت ساز بود و جریان گفتمان انقلاب اسلامی که پرچم دار آن امام خمینی (ره) پیش برد و ساختارهایی که با این جریان و اندیشه مخالفت دارند در هم شکسته شود و ساختار اصلی انقلاب اسلامی را جایگزین آن کرد
دکتر نوروزیان با اشاره به نقش ایران بعنوان پایه گزار تمدن نوین اسلامی گفت: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری برای تاثیرگزاری در جهان باید به رشد علمی، شکوفایی اقتصادی و بیشینه سازی توان ملی می شود گفتمان خود را جهانی کنیم
دبیر در ادامه افزود: ما هیچ تمدنی را پیدا نکردیم همچون اسلام که علم بتواند در بستر آن به این خوبی پیشرفت داشته باشد که با چنین توان علمی می توان به خوبی تمدن سازی کرد
دکتر نوروزیان در پایان با اشاره به اینکه ما الان در جنگ علمی و اقتصادی هستیم و باید خود را آماده کنیم گفت: می توان ظرفیت های خود را در اختیار همدیگر قرار داد در مباحثی همانند علم و دانش های دانشجویان خارج از کشور انتقال تجربه کرد و ظرفیت های علمی آنها را وارد کشور کرد.