مذاکره یا ایستادگی، معضل همیشگی ملت ها دربرابر یکدیگر بوده و کماکان نیز خواهد بود.
همزمان با تلخی شکست ایران در مذاکرات برجام ، حلاوت پیروزی جبهه ی مقاومت انسان را به این فکر وامی دارد که براستی
پیروزی در گرو صلح و مذاکره است یا جنگ و مقاومت؟!
با وجود آنکه قران کریم مسلمین را همواره به ایستادگی در مقابل کفار دعوت کرده و مذاکره با جاهلان را مردود خوانده است، اما عده ای باز هم بر مذاکرات بی نتیجه با کفار اصرار ورزیده و به جای عبرت آموزی از تجارب تلخ گذشته بر موضع پیشین خود پا فشاری می کنند.
همان حضراتی که جنگ را در هر شرایطی اشتباه می دانند!
تا کنون گمان می کردم برجام و مذاکره نسخه ی افرادی است که عبرت های تاریخ را بدرستی نفهمیده اند ، اما اینک باید اعتراف کنم برجام نظر افرادی است که نمی خواهند از تاریخ عبرت بگیرند.
حال که مقاومت در منطقه نتیجه ای شایسته تر از مذاکره داشته و زمان آن رسیده است که دیپلماسی مقاومت را جایگزین مذاکرات یکطرفه کنیم، عده ای سعی میکنند از ایستادگی جبهه ی مقاومت هم درس مذاکره بگیرند!
گویی بعضی ها اصلا مرض وابستگی گرفته اند.
تا حضور داعش در منطقه پر رنگ بود سوریه را به مذاکره دعوت می کردند و مصالحه، اینک هم که دیگر اثری از داعش و گروهک های تروریستی نیست ، نسخه ی منسوخه ی برجام را می پیچند، این بار از جنس منطقه ای!
آری، بیماران وابستگی به هیچ عنوان نخواهند توانست استقلال جبهه ی مقاومت را بپذیرند.
بر همه ی عقلا مبرهن است ، کسانی که نیاز به مذاکره و گفتگو دارند، مغلوبین میدان هستند نه فاتحان میدان …
فاتحان را چه نیاز است به مذاکره با دشمنان جاهلی که معاملات عظیم تسلیحاتیشان با آمریکا گوش فلک را کر می کند؟
چه نیازی است به مذاکره، درست در هنگامی که قدرت مسلمانان در منطقه اینچنین زبان زد است؟ آن هم در حالی که مذاکره با مراجعشان در خارج از منطقه نتیجه ای جز ضرر برای ایران نداشته است.
فراموش نکنید عربستان تنها مترسکی است بر سر جالیز منافع همتایان اروپایی اش.
امروز تنها راه حل تداوم امنیت در منطقه وحدت است.
خلفای خلف منطقه در پی پیروزی جبهه ی مقامت باید متحدتر از گذشته مشق ایستادگی کنند.
مطمئن باشید در برابر این یکپارچگی، خلفای ناخلف منطقه نیز راهی جز تسلیم نخواهند یافت.

حضرات محترم هم لطفا راه کارهای لجوجانه ی برخاسته از تفکر وابسته ی خود را برای خودتان نگه دارید.
سوریه، یمن و کلیه ی کشورهای منطقه نیازی به نسخه های تضعیف کننده ی شما ندارند.
شما زحمت کشیده تمرکز خود را بر جبران خسارات وارده در پی مذاکرات ایران و ۵+۱ قرار دهید.

احمدی.دبیر سیاسی پیام نور مرکز اصفهان