با استفاده از لینک های زیر می توانید فیلم های کلاس ها و کارگاه‌های اردوی آموزشی تشکیلاتی جهاد کبر ۱۷ را دریافت نمایید:

استاد مهران کریمی

دکتر آجیلی

محمدرضا گلرو

حجت الاسلام حاج علی اکبری

دکتر عسگریان

کرسی آزاد‌اندیشی

دکتر بیگی

استاد فیاضی

دکتر غفاری

حجت‌الاسلام جمالزاده

همایش جبهه مقاومت

دکتر کواکبیان

پیام مرادی

حجت الاسلام پناهیان

دکتر رحیم پورازغدی

دکتر کمیل خجسته

حجت الاسلام خاک رنگین۱

حجت الاسلام خاک رنگین۲

حجت الاسلام رستمی

دکتر صمصامی

سوگواره فاطمی

دکتر ظاهری

سردار حاجی زاده

مهندس ضرغامی