محسن حقی، مسئول انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اردبیل در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، از برگزاری سلسله کارگاه‌های تبیین تخصصی بیانیه گام دوم انقلاب در این دانشگاه خبر داد و گفت: این دوره به صورت سلسله وار در سه یا چهار جلسه برگزار می‌شود که جلسه اول آن در روز چهارشنبه برگزار شد و تا جمعه ادامه دارد.
حقی با بیان اینکه مخاطب این جلسات، جوانان دانشگاهی هستند، افزود: در این جلسات بند به بند بیانیه گام دوم انقلاب توسط مدرس متخصص همان حوزه به بحث و بررسی گذاشته می‌شود.

مسئول انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اردبیل بیان کرد: در جلسه اول محوریت مباحث مطرح شده در خصوص جایگاه فضای مجازی در گام دوم انقلاب به بحث و بررسی گذاشته شد.