مرادی،دبی

مرادی،دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: حمله موشکی سپاه به مواضع تروریست ها در دیرالزور سوریه و پاسخ کوبنده ای که به آنها داد مایه دلگرمی ملت ایران و دوستداران انقلابی اسلامی است.

وی با بیان اینکه تروریست ها سال‌هاست که در منطقه گرفتار اقتدار و تدابیر جمهوری اسلامی هستند، افزود: پیام حمله موشکی سپاه به مواضع داعش این است که جمهوری اسلامی ایران به هر تهدید کوچکی به سنگین ترین شکل ممکن پاسخ می دهد.

دبیر سیاسی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل حمله موشکی به مواضع تروریست ها را نمایش گوشه ای از اقتدار جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت: تصور دشمنان این است که ایران با تهدید از مواضع خود کوتاه می آید؛ از طرفی برخی ها نیز در داخل نقش یک لبه دیگر قیچی را ایفا کرده و می گویند باید در مقابل زیاده خواهی های دشمن عقب نشت؛ غافل از اینکه جمهوری اسلامی ایران ابزار لازم برای پاسخ به هر گونه تهدید را دارد و هیچ گاه از مواضع، ارزشها و حقوق خود عقب نمی نشیند.

ر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: حمله موشکی سپاه به مواضع تروریست ها در دیرالزور سوریه و پاسخ کوبنده ای که به آنها داد مایه دلگرمی ملت ایران و دوستداران انقلابی اسلامی است.

وی با بیان اینکه تروریست ها سال‌هاست که در منطقه گرفتار اقتدار و تدابیر جمهوری اسلامی هستند، افزود: پیام حمله موشکی سپاه به مواضع داعش این است که جمهوری اسلامی ایران به هر تهدید کوچکی به سنگین ترین شکل ممکن پاسخ می دهد.

دبیر سیاسی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل حمله موشکی به مواضع تروریست ها را نمایش گوشه ای از اقتدار جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت: تصور دشمنان این است که ایران با تهدید از مواضع خود کوتاه می آید؛ از طرفی برخی ها نیز در داخل نقش یک لبه دیگر قیچی را ایفا کرده و می گویند باید در مقابل زیاده خواهی های دشمن عقب نشت؛ غافل از اینکه جمهوری اسلامی ایران ابزار لازم برای پاسخ به هر گونه تهدید را دارد و هیچ گاه از مواضع، ارزشها و حقوق خود عقب نمی نشیند.