قرار هست از هر استان دو یا سه نفر پول دار، صاحب منصب، گردن کلفت و اصلاح طلب دم انتخابات نشستی تشکیل دهند،امتیازاتی رد و بدل کنند و گزینه هایی جهت انتخابات معرفی کنند.

بدون هرگونه پیش فرض و یا قضاوتی، بین خودتان و خدایتان، نگاه کنید ببینید در استان خودتان احتمال انتخاب چه کسانی هست؟

آیا باسواد ترین؟ مردم دار ترین؟ انقلابی ترین و یا صاحب نفوذترین شخص خواهد بود؟

پست ها و مناصب مملکتی نباید ارثی باشند (ژن) ولی این مهم در حال رقم خوردن هست و بدتر از آن نباید حیطه قدرت به اشخاص بخصوصی محدود شود، که این هم در حال رقم خوردن هست!

مردم و خصوصا پشیمان شده ها از دولت و لیست امید باید محور تصمیم گیریشان را بر اساس ملاک ها، شاخص ها و ارزیابی عملکرد بگذارند و نه بر اساس نظر صاحبان قدرت و ثروت که این روند باعث حفظ قدرت در یک بدنه ی اجتماعی خاص خواهد شد!!!

وقتی اصلاح طلب و اصولگرا برای مردم سبد رای تعیین میکنند بگونه ای تعصبی غلط ایجاد میکنند که مردم از انتخاب اصلح دست بکشند و به سمت انتخاب حزبی و سودجویانه میل کنند.

مطمئناً برای دو سه نفر از هر استان پست ها و امتیازات خوبی در نظر گرفته اند که هیچ کدام به نفع مردم نیست به نفع شخص هست!

قبل از هر گونه تصمیم گیری به لیست امید نگاهی بیندازید، عملکردشان را ارزیابی کنید، سپس تصمیم بگیرید.

(آن چه که تبلیغ کردند و قول دادند و آنچه که هستند)

تمرکزقدرت در یک حیطه تبعیض آمیز و فسادآور است.

حمزه دستیار_دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه هرمزگان