کودتا علیه جمهوریت، تا حمله علیه اسلامیت» عنوان تیتر اصلی خبرنامه کاغذی دانشجویان ایران است که در آن به ماجرای حضر سران فتنه پرداخته است. “حمله علیه جمهوریت”؛ “شکاف اجتماعی ناشی از فتنه”؛ “تاثیرات اقتصادی فتنه” و نگاهی به ماجرای حذف کنکور از دیگر بخش‌های این شماره خبرنامه کاغذی دانشجویان ایران است.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ نودمین شماره نشریه «خبرنامه کاغذی دانشجویان ایران» در بمناسبت سالروز نهم دی ماه منتشر شد.

«کودتا علیه جمهوریت، تا حمله علیه اسلامیت» عنوان تیتر اصلی خبرنامه کاغذی دانشجویان ایران است که در آن به ماجرای حضر سران فتنه پرداخته است.

“حمله علیه جمهوریت”؛ “شکاف اجتماعی ناشی از فتنه”؛ “تاثیرات اقتصادی فتنه” و نگاهی به ماجرای حذف کنکور از دیگر بخش‌های این شماره خبرنامه کاغذی دانشجویان ایران می باشد که توسط فعالین اتحادیه های دانشجویی به تحریر در آمده است.

گفتنی است، انتشار و پخش «خبرنامه کاغذی دانشجویان ایران» با مجوز شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی وزارت علوم در دانشگاه‌های سراسر کشور صورت می‌گیرد.

برای دریافت و توزیع این نشریه در دانشگاه خود، می‌توانید با ذکر مشخصات – نام و نام خانوادگی، نام دانشگاه و شماره تماس- به رایانامه info@iusnews.ir پیام بفرستید.

همچنین می‌توانید فایل اصلی این نشریه را از اینجا دانلود کنید.