به گزارش خبرنگار صنفی – آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در این نظرسنجی که با استقبال دانشجویان روبرو شده، از دانشجویان خواسته شده، ” اولین چیزی که خوبه تو دانشکده تغییر کنه” را بر روی برد قرار دهند.

پاسخ دانشجویان به این نظرسنجی جالب است.

امکانات آموزشی، نوشته های منشوری، زمان بندی آموزشی، اینترنت از جمله مشکلات مطرح شده توسط دانشجویان است.