بسم الله الرحمن الرحیم
اعضای محترم هیئت نظارت بر برجام
سلام علیکم. نیک مستحضرید از زمان امضای برجام تا به امروز، در موارد متعددی تخلف و نقض عهد در مسیر اجرای این تعهد صورت گرفته است. در این نمونه آخر یعنی تصویب تمدید ۱۰ ساله تحریم آمریکا علیه کشورمان، نقض آشکار و واضح، مطابق بندهای ۲۴ و ۲۶ برجام می باشد. ملت عزت مند جمهوری اسلامی که در طول تاریخ انقلاب شان تجلی مقاومت و ایستادگی را در صحنه های مختلف نشان داده اند، از آن هیئت محترم می خواهند تا با اتخاذ تصمیمی قاطع و محکم از هویت و منفعت ملی شان تمام قد دفاع نمایند. دولت محترم نیز بداند، بیش از این انفعال در اتخاذ مواضع عزت مندانه موجب خدشه دار شدن چهره بین المللی انقلاب اسلامی می گردد و برای همیشه مورد شماتت و سرزنش حق خواهان آزادمنش قرار می گیرد. دستگاه اجرایی کشور باید به خوبی تجربه گرفته باشد که تکیه و اعتماد به دشمن قسم خورده انقلاب، محصولی جز خسارت های پیاپی نخواهد داشت و راه حل برون رفت از مشکلات داخلی، به جای دلخوش بودن به مذاکره و داد و ستد با بدعهدان بدذات، تکیه بر ایمان و علم و انگیزه منابع انسانی داخلی ست. بار دیگر از آن هیئت محترم می خواهیم که به نقش تاریخی خود در این برهه حساس، عنایت داشته و با اخذ تصمیمی انقلابی، از هویت و منافع ملی حراست نماید.
با تقدیم احترام
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز