دبیر تشکیلات اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل گفت: از طرفی نوع دفاع جهانگیری در بحث پرونده وزیر آموزش و پرورش نشان دهنده فهم ضعیف دولت از واقعیت های امروز جامعه بود، موضوعی که در چهار سال گذشته همیشه گریبانگیر دولت بوده است.

ابوالفضل مظاهری دبیر تشکیلات اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل در گفتگویی با «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ درباره مناظره دوم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گفت: دومین مناظره انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری با عملکرد موفق نامزدهای جبهه انقلاب، دست خالی دولت را به خوبی به مردم نشان داد.

این فعال دانشجویی افزود: گرچه انتظار می رفت باتوجه به جو سازی های مختلف دولت در مباحث فرهنگی مانند بحث کنسرت، روحانی و جهانگیری تهاجمی تر از قبل در این مناظره ظاهر شوند اما سوالات  و مباحث مطرح شده از سوی قالیباف، میرسلیم و رئیسی پیرامون عملکرد ضعیف دولت در مباحث مختلف فرهنگی-سیاسی نظیر حقوق شهروندی، احترام به منتقدین و عزت و احترام پاسپورت یا حتی در بحث برجام، با ناتوانی کاندیداهای دولت در پاسخگویی، قطعا باعث ریزش بیشتر آرا روحانی خواهد شد.

وی ادامه داد: از طرفی نوع دفاع جهانگیری در بحث پرونده وزیر آموزش و پرورش نشان دهنده فهم ضعیف دولت از واقعیت های امروز جامعه بود، موضوعی که در چهار سال گذشته همیشه گریبانگیر دولت بوده است.

مظاهری درباره نقطه مهم این مناظره نیز گفت: یکی از نقاط عطف این مناظره نیز پیشنهاد قالیباف به کاندیداهای ریاست جمهوری در مورد بیان دارایی های مالی خود و خانواده درجه یک نامزدها در پایان مناظره بود که انتظار می رود مورد استقبال سایر نامزدها قرار گرفته و این اطلاعات را در مانظره بعدی که پیرامون مباحث اقتصادی نیز هست، به مردم ارائه دهند.