سرگزی، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در گفت و گو با خبرگزاری دانشجو، گفت: این روزها شاهد گرم شدن تنور انتخابات هستیم؛ اما بحثی که مردم را نگران و ناراحت کرده، عدم پخش زنده مناظرهاست؛ مگر مردم ایران غریبه هستند که می خواهند مخفی کاری کنند یا مبادا کارهای انجام داده اند یا قراردادها ویا کارهای ضد مردم ایران انجام داده اند که الان می ترسند که مردم مطلع شوند.

 

وی افزود: به فرموده حضرت اقا مناظره ها باعث شد که مشارکت در انتخابات به بیشترین حد خود برسد، حال این دوستان با این تصمیمات خود جز ضربه به کشور کاری نمی کنند، مناظرات باید شفاف و بطور زنده برگزار شود؛ از کجا معلوم افرادی ادعا نکنند که جاهایی که به نفعشان بوده را پخش نکرده اند و….این افراد زمانی وعده های خود را از یاد می برند پس حتما در مورد مناظرات هم زیر حرف های خودشان می زنند و ادعا های مختلفی را مطرح می کنند.

 

این فعال دانشجویی تصریح کرد: بعنوان یک دانشجو از همه کاندیدهای ریاست جمهوری خواهشی دارم که به مردم وعده بدهند که اجرا بکنند وعده ای ندهند که بعد از مدتی فراموش کنند و یا بگوید اصلا این وعده را نداده اند؛ لطفا از وعدهای خود فیلمی تهیه کنند که در چهار سال ریاست جمهوری مدام به خود یاداوری کنند تا دچار فراموشی نشوند که مردم بخاطر همین وعده ها به وی رای دادند؛ چرا که رئیس جمهور باید برای تک تک روزها و ساعت ها و دقیقه های خود برنامه مدون داشته باشد و مردم را از برنامه چهارساله خود اگاه کند.