خبرنامه دانشجویان ایران: انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد برگزار شد و اعضای جدید با انتخاب شورای عمومی مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بعد از برگزار انتخابات، در اولین جلسه شورای مرکزی، محمدعسگری به عنوان دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد انتخاب شد.

گفتنی است اسامی سایر اعضای شورای مرکزی این تشکل دانشجویی به شرح زیر است:

– مهدی کلانتری قائم‌مقام تشکیلات و دبیر واحد علمی
– محمدرضا محمدی دبیر واحد سیاسی
– مهرناز ایلخانی دبیر واحد آموزش
– محمدرضا ساریخانی دبیر واحد صنفی
– نادیا صدقی دبیر واحد عقیدتی
– راضیه حسین‌طایفه دبیر واحد فرهنگی
– امیرحسین حاجی‌آقابزرگی دبیر واحد مالی و تدارکات
– امیرحسین قامتی دبیر واحد رسانه

خاطرنشان می‌شود که در حاشیه انتخابات شورای مرکزی، انتخابات اعضای شورای نظارت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد نیز برگزار شد که اسامی برگزیدگان بدین شرح است:

– امیرحسین دارابی
– محمدرضا گلرومفرد
– محمدمهدی حسین‌آقایی
– راصیه ظفری
– فاطمه سبزی