🗳 انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد برگزار شد.

👈در اولین جلسه شورای مرکزی مسئولین واحد ها مشخص شدند که اسامی آنان به شرح زیر می باشد:

– محمدجواد مداح، دبیر تشکیلات
– امیرحسین پناهی، قائم‌مقام تشکیلات و دبیر کمیسیون سیاسی
– زهرا محمدمیرزایی، دبیر واحد آموزش
– فاطمه سادات موسوی، دبیر کمیسیون عقیدتی
– محمد خضری‌مقدم، دبیر کمیسیون فرهنگی
– محمدحسین مفیدی، دبیر واحد رسانه
– امیرحسین حاجی‌آقابزرگی، دبیر کمیسیون صنفی
– علی پیروزوند، دبیر کمیسیون علمی
– علی سلمانزاده، دبیر واحد مالی و تدارکات

🔹 خاطرنشان می‌شود، در اولین جلسه‌ی شورای نظارت، محمد عسگری به‌عنوان دبیر این شورا انتخاب شد.

🔸 اسامی اعضای شورای نظارت بدین شرح است:

– محمد عسگری
– محمدرضا محمدی
– علیرضا حمیدپور
– سوده حسنی پازوکی
– مهرناز ایلخانی