محمدرضا اثناعشری به عنوان دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد انتخاب شد.
انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد برگزار شد‌ و اعضای ‌جدید مشخص شدند.
پس از برگزاری انتخابات، در اولین جلسه شورای مرکزی، آقای محمدرضا اثناعشری به عنوان دبیر شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد انتخاب شد.
همچنین اسامی سایر اعضای شورای مرکزی این تشکل دانشجویی به شرح زیر است:

سرکار خانم کمالی : قائم مقام تشکیلات
سید محسن میرعلمی : دبیر سیاسی
محمدمهدی نجم پور : دبیر آموزش
ابوالفضل طامهری : دبیر فرهنگی
عرفان حبیب زاده : دبیر تبلیغات
قائم مقام آموزش : سرکار خانم شهابی پور
قائم مقام سیاسی : سرکار حانم کمالی
قائم مقام فرهنگی : سرکار خانم صالح نیا
اعضای علی البدل : علیرضا شیرمردی و سرکار خانم سلیمیان