سعید توانا راد، دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل و دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو با اشاره به حکم ممانعت از تحصیل دو ساله ۴ دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
دانشجویان پرستاری طی یک اعتراض صنفی تجمعی برگزار کرده اند که این تجمع باعث لغو یکی از امتحانات دانشجویان شد.
این تجمع در خصوص مشکلات رشته‌ای دانشجویان برگزار شد، اما مسئولان دانشگاه چند نفر از دانشجویان را به عنوان برگزار کننده این تجمع به کمیته انضباطی معرفی کردند.
پس از بررسی کمیته انضباطی این دانشجویان که در آستانه فارغ التحصیلی هستند تا دو سال ممانعت از تحصیل برایشان در نظر گرفته اند که برای ما هم این حکم مبهم است.
البته این حکم بدوی است و برای بررسی و تایید نهایی به کمیته انضباطی وزارت بهداشت که مسئولیت آن را معاون فرهنگی وزیر بهداشت برعهده دارد، ارسال شده است.