در بند الف تبصره ۱۲ بودجه سال ۱۳۹۶ آمده : ( افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ در حکم “حقوق ثابت” باقی می‌ماند.) که بین دو کلمه حقوق و ثابت در لایحه پیشنهادی دولت “ویرگول” بوده که معنای جمله را کاملا تغییر می دهد اما مشخص نیست چگونه این ویرگول در متن نهایی حذف شده که این تغییر موجب میشود با تفاوت مفهوم ادبی جمله، مزایای مادام العمر نجومی مدیرانی که در مقامات مذکور در ماده ۷۱ هستند حذف نشود!

سالانه حدود ۷ هزار میلیارد تومان از بودجه بیت‌المال توسط این ویرگول نجومی به هدر میرود اما فاجعه آنجاست که نمایندگان مجلس دهم طرح اصلاح این بند را در مجلس رد کردند! باید روشن شود منافع چه اشخاص و نجومی‌بگیرانی در گروی این ویرگول نجومی بوده؟ و چرا نمایندگان ملت بجای جبران این خطای فاحش، با مخالفت با اصلاح آن حقوق مادام العمر را قانونی کرده و ضرری به این هنگفتی به کشور وارد می‌آورند؟

امید نیکو، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه ع.پ شیراز