متاسفانه عده ای غرب گرا در کشور هستند که نمی توانند پیشرفت کشور را ببینند بنابراین نگاه و دید آنها به غرب است و راه حل مشکلات را در غرب می بینند و این نگاه به کشور و نظام ضربه می زند.
این افراد که نگاه غرب گرایانه دارند، نباید در دانشگاه‌ها تریبون بگیرند، متاسفانه برخی از مسئولان پشت نقاب آزادی بیان می‌نشینند و به این افراد تریبون می دهند.
یک سری افراد مانند صادق زیباکلام اعتقادی به بحث‌هایی که می‌کنند و تنها مغرضانه این حرف ها را می زنند؛ اینها نباید در دانشگاه حضور پیدا کنند چراکه دانشگاه محیطی است که دانشجو با یک ذهن خالی در دانشگاه حضور پیدا می کند و حرف های سخنران ها از طرف دانشجو پذیرفته می شود.
دانشگاه ها باید به جای این کار، از سخنران محوری به سمت برگزاری کرسی‌های ازاد اندیشی و مناظره بروند نه اینکه یک سخنران یک طرفه دعوت شود و کسی پاسخ حرف های او را ندهد.
مسئولان دانشگاه بیشتر توجه کنند و محیطی را در دانشگاه ایجاد کنند که کمک کننده به انقلاب باشد و نگاه غرب گرا نداشته باشند.

 

مرتضی پورسلطانی – دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه بیرجند