رهبر انقلاب در این بیانیه با مرور ۴۰ سال گذشته و شرایط امروز تحلیلی ارائه کردند و با استدلال روشن از ۴۰ سال انقلاب دفاع می‌کنند.
همچنین ایشان امید به آینده را طراحی کردند و از دو منظر، جوانان را مخاطب قرار دادند که گذشته را خوب شناخته و درک کنند و بر آن اساس درک درستی از گام بعدی انقلاب داشته باشند. گام آینده باید توسط نسل جدید رخ دهد. چرا که به طور قطع نسل اول و دوم انقلاب که کار را به نسل‌های سوم و چهارم منتقل کرده‌اند در چند سال آینده احتمالا با تثبیت بیشتری این کار را ادامه خواهند داد.
از سوی دیگر، روحیه آرمانگرایی جوانان موجب عدم سوق کشور به محافظه کاری شده و کشور به سمت کارآمدی بیشتر حرکت می‌کند و در ضمن جوانان می‌توانند بسیاری از گسست‌های اجتماعی را پر کنند.
البته باید در کنار این موارد تاکید کنم از جمله پیش نیازها و ضرورت‌های سپردن کار به جوانان مومن و دانا، انتقال تجربه و کسب تجربه در کنار مدیران قبلی است.