احمدی باتوجه به سیل های اخیر در استان خوزستان گفت: قرارگاه جهادی صدر با هدف کار فرهنگی برای سیل زدگان استان خوزستان، به شهرستان الهایی رفت؛ منطقه ای که توسط تیم هلال احمر مشخص شده برای اسکان خانواده های روستایی سیل زده که خانه هایشان طعمه سیل شده است، لذا تصمیم بر این شد که برای کودکان و نوجوان های ساعاتی شاد و مفرح رقم بزنیم وآن ها را از فکر به سیل رها سازیم.

وی افزود:متاسفانه در حادثه پیش آمده تعداد بسیار زیادی از کودکان و نوجوانان با رنج سنی متفاوت در شرایط سختی قرار گرفته و از خانه و مدرسه و محله های خود به دور هستند و برعکس والدین خود درک صحیحی از شرایط پیش آمده ندارند و بسیار آسیب پذیر هستند ، لذا تصمیم بر این شد در اولین اقدام به سراغ این عزیزان رفته و با برگزاری مسابقه و کارهای ورزشی و کلاس های عقیدتی اوقات خوشی را برای این عزیزان رقم بزن