فعالیت های دانشجویی را میتوان روح دانشگاه دانست،فعالیت هایی که دانشگاه را زنده نگه داشته و به دانشجو شور و نشاط می بخشد!
برخلاف نظر برخی از دانشجویان که این گونه کارها را بیهوده و بی نتیجه تلقی میکنند،میتوان گفت:نه تنها این دسته از کارها بی نتیجه نیست؛بلکه علاوه بر تاثیرگذاری بر دانشجویان و محیط دانشگاه،آثار قابل توجهی نیز بر خود شخص دارد؛دانشجو با واردشدن در حیطه ی این نوع فعالیت ها،مسئولیتی را بر عهده گرفته و به دنبال آن پرورش می یابد….مسئولیتی که به مرور از او فردی بااراده،صبور،متدین،جسور و اجتماعی می سازد و این صفات در او جاودانه می شود.
فعالیت های دانشجویی نوعی جهاد بوده که به همراه سازندگی است. انجام کارهای فرهنگی به صورت گروهی و از آن طرف واردشدن در محیط کاری با افرادی متفاوت از جهات: اخلاق،تفکر،عقیده ،جنسیت و…باعث خودسازی فرد میشود که خود تجربه ای برای آینده ی کاری شخص به حساب می آید؛آینده ای که دانشجو وارد عرصه ی کار در جامعه اش می شود و با افراد گوناگونی ارتباط می گیرد که این نوع فعالیت های دانشجویی فرد را در ارتباط
گیری و اجتماعی شدن نیز آماده و کمک می کند.
این نوع فعالیت ها هدفمند و در ابعاد سیاسی،فرهنگی،مذهبی،هنری و غیره می باشند که هر کدام مخاطب خاص خود را جذب می کند و آگاهی آن فرد را در این جهات رشد و ارتقاء می بخشد.
شخص دانشجو با حضور در این عرصه ها خود را عنصری مفید و کارآمد برای جامعه اش می بیند و نسبت به سرنوشت کشورش دغدغه مند و حساس می شود.
به علاوه نیز فعالیت در این عرصه ها خود نشان دهنده ی این است که دانشجو میتواند فردی موثر و مهم در رشد و توسعه ی کشورش از جهات بالا باشد و در این عرصه ها فرهنگ سازی کند و آن فرهنگ را در محیط دانشگاه و جامعه اش گسترش دهد.
همانگونه که مقام معظم رهبری در بیاناتشان می فرمایند:
«جوانان دانشجو در محیط هاى دانشگاه، به درس و علم و روحیه ‏ى انقلابى و اسلامى، حداکثر اهمیت را بدهند. جوانان ببینند که امروز و آینده، چه‏ قدر به وجود آنها احتیاج است؛ خودشان را براى آینده بسازند. امروز هم جوان دانشجو باید مثل همیشه، پیشتاز و پیشگام حرکت انقلابى باشد و خودش را شایسته و صالح براى این مسؤولیت هاى بزرگ قرار بدهد. »
امید است روزی فرا رسد که تمامی دانشجویان در جبهه هایمختلف دانشگاه هایمان اعم از:
سیاسی، فرهنگی،اجتماعی،مذهبی،هنری و غیره حضور فعال و مثمرثمر داشته باشند و هریک بتوانند گامی در جهت سازندگی و افزایش آگاهی و فرهنگ خود و ملت عزیزمان گذارند!

زینب سخایی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور اصفهان