اعضای گروه جهادی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه زابل در گرمای طاقت فرسا مشغول فعالیت در روستاهای شهرستان زابل هستند.

به گزارش خبرگزاری فارس از زابل، این روزها که همگان در حال خرید عید و برنامه‌ریزی برای مسافرت هستند، گروه‌های جهادی در روستاهای محروم سیستان و بلوچستان عاشقانه به مردم خدمات رسانی می‌کنند.

گوشه‌ای از فعالیت‌های گروه جهادی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه زابل به روایت تصویر