در اولین جلسه شورای مرکزی، علی مزروعی به عنوان دبیر یازدهمین دوره ی شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار انتخاب شد و اسامی سایر اعضا به شرح زیر است:

بهاره بهمنیار: مسئول واحد خواهران
فرزین نادریان: دبیر سیاسی
طیبه سپاهیان: دبیر فرهنگی
محمد محکم: دبیر آموزش
محمدهادی موصلو: دبیر مالی و امور اداری
مصطفی قنواتی: دبیر فوق برنامه
احسان عبداللهی: دبیر تبلیعات
محمد مهدی پورعباس دبیر روابط عمومی