کوسه لر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو، در خصوص طرح دوفوریتی نمایندگان لیست امید برای محدودسازی سوال مردم از مسئولین گفت: طرح دو فوریتی، طرحی است که فراکسیون امید در جهت برقراری نظم و امنیت بیشتر جلسات تقدیم هیئت رئیسه مجلس می کند و طبق این طرح هر فردی که در مراسم رسمی، عرفی و معمولی سوال بپرسد و باعث بر هم خوردن نظم جلسات شود متهم به شش ماه تا دو سال حبس می شود.
وی افزود: در نگاه اول متوجه وجود معایبی در کنار مزییت های این طرح می شویم. مسلما اطمینان و تضمینی برای برقراری نظم جلسات که هدف آن بوده است وجود ندارد. کما اینکه موجب سلب آزادی بیان و تضعیف روحیه پرسشگری و مطالبه گری در میان مردم و خصوصا دانشجویان می شود. با نگاهی به قانون اساسی که در اصل ۹ بر حفظ آزادی‌های مشروع تاکید می‌کند و صراحتا بیان می‌ کند که نباید قانونی در جهت محدود کردن آزادی‌های مشروع برداشته شود؛ در حالی که این طرح مصداق کامل زیر سوال رفتن این اصل است.

دبیر روابط عمومی انجمن اسلامی دانشگاه اصفهان تصریح کرد: اینکه چه فکری پشت این طرح از طرف فراکسیون امید بوده است که ملزم به تدوین آن شد، خودش جای سوال است؛ اولین چیزی که از وجود این طرح در ذهن تداعی می شود، محدودکردن اذهان پرسشگر است که مبادا سوالاتی در خصوص ناکارآمدی های دولت و مسئولین مورد پرسش قرار بگیرد. که با توجه به در پیش داشتن انتخابات ریاست جمهوری خیلی دور از چشم نخواهد بود که فضای سیاسی را به سمت خود سوق دهند.

کوسه لر ادامه داد: مردمی که سوال کردن و انتقادشان از روی دلسوزی برای ملتشان است با این طرح ها نباید این روحیه را از آنها سلب کرد، امیدواریم شاهد چاره اندیشی هایی جهت آبادانی هرچه بیشتر این مملکت در آینده ای نزدیک از سوی مسئولین باشیم.