میکاییل دیانی در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو در خصوص شعار سال گفت: اساسی ترین نکته ای که در خصوص شعار سال می توان بیان. کرد آن است که ملت از شعار و حرف خسته‌اند و وضعیت اقتصادی کشور نیز با حرف به نتیجه نخواهد رسید و فلذا نیازمند آن است که قدم‌ها در مسیر اقتصاد مقاومتی با عمل ها همراه شود.
وی افزود: در مسیر عملیاتی شدن شعار امسال ما بعنوان بدنه دانشجویی باید گفتمان سازی کنیم و دولت باید قدم های جدی را بردارد.
عضو شورا مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل خاطر نشان کرد:یکی از مهمترین اقدامات آن است که ضریب وابستگی مسائل اساسی کشور به مذاکرات کاهش یابد و دولت با واقعیت اقتصاد مواجه شود.
وی ادامه داد: در این مسیر نباید اقتصاد قربانی مسیر غلط دولت شود که وابستگی به آمریکا را خط و مشی خود قرار داده است.
دیانی یاد اور شد: دولت سه سال وعده عبور از رکود را بیان کرده اما نگاهش دز همه این سه سال به ظرفیت های دیپلماسی بوده بجای آنکه به ظرفیت اقتصادی داخل باشد و از این پس تا اتفاق ملموسی در عرصه اقتصادی  مردم دولت را باور نخواهند کرد.